avoué v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avoué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.avoué (avouée) [avwe] GLAG pp

avoué → avouer

II.avoué (avouée) [avwe] PRID

III.avoué SAMOST m

glej tudi avouer

1. avouer:

II.avouer [avwe] GLAG nepreh. (faire des aveux)

III.s'avouer GLAG povr

IV.avouer [avwe]

1. avouer:

II.avouer [avwe] GLAG nepreh. (faire des aveux)

III.s'avouer GLAG povr

IV.avouer [avwe]

Individual translation pairs

Prevodi za avoué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avoué v slovarju PONS

Prevodi za avoué v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avoué(e) [avwe] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za avoué v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avoué Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文