impossible v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za impossible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.impossible [ɛ̃pɔsibl] PRID

1. impossible (impensable, infaisable):

II.impossible [ɛ̃pɔsibl] SAMOST m

III.impossible [ɛ̃pɔsibl] MEDMET

IV.impossible [ɛ̃pɔsibl]

Individual translation pairs

Prevodi za impossible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

impossible v slovarju PONS

Prevodi za impossible v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za impossible v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

impossible Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文