miracle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za miracle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

miracle [Brit ˈmɪrək(ə)l, Am ˈmɪrək(ə)l] SAMOST

Prevodi za miracle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

miracle v slovarju PONS

Prevodi za miracle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za miracle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

miracle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文