moins v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moins1 [mwɛ̃] PREDLOG

II.moins1 [mwɛ̃] PRIS

1. moins (modifiant un verbe):

2. moins (modifiant un adjectif):

III.moins de DOL indéf

3. moins (avec un numéral):

IV.à moins PRIS

V.à moins de PREDLOG

VI.à moins que VEZNIK

VII.à tout le moins PRIS

VIII.au moins PRIS

IX.de moins PRIS

X.du moins PRIS

en moins PRIS

pour le moins PRIS

moins2 <pl moins> [mwɛ̃] SAMOST m

moins-value <pl moins-values> [mwɛ̃valy] SAMOST ž

moins-perçu <pl moins-perçus> [mwɛ̃pɛʀsy] SAMOST m

moins-disant <pl moins-disants> [mwɛ̃dizɑ̃] SAMOST m

Prevodi za moins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

moins v slovarju PONS

Prevodi za moins v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.moins [mwɛ̃] PRIS

Fraze:

II.moins [mwɛ̃] PREDLOG

III.moins [mwɛ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za moins v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

moins Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文