rêve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rêve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rêve [ʀɛv] SAMOST m

glej tudi rêver

III.se rêver GLAG povr

III.se rêver GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za rêve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rêve v slovarju PONS

Prevodi za rêve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rêve [ʀɛv] SAMOST m

rêvé(e) [ʀeve] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za rêve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rêve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文