just v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za just v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

4. just (only, merely):

8. just (exactly, precisely):

1. just (fair):

I.only [Brit ˈəʊnli, Am ˈoʊnli] VEZNIK (but)

1. only (sole):

1. only (exclusively):

4. only (merely):

5. only (just):

glej tudi name, if, first name

1. name (title):

2. name (reputation):

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] VEZNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

Individual translation pairs

Prevodi za just v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

just v slovarju PONS

Prevodi za just v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. just (at that moment):

Individual translation pairs

Prevodi za just v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

just Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文