seems v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za seems v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. seem:

2. seem (have impression):

+ subj I seem to have done
Individual translation pairs

Prevodi za seems v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

seems v slovarju PONS

Prevodi za seems v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
il y a gros à parier que ...

Prevodi za seems v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seems Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

il y a gros à parier que ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文