instinct v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za instinct v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

instinct [Brit ˈɪnstɪŋ(k)t, Am ˈɪnstɪŋ(k)t] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za instinct v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

instinct v slovarju PONS

Prevodi za instinct v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za instinct v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

instinct Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文