pousse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pousse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pousse [pus] SAMOST ž

I.poussé (poussée) [puse] GLAG pp

poussé → pousser

II.poussé (poussée) [puse] PRID

III.poussée SAMOST ž

IV.poussé (poussée) [puse]

glej tudi pousser

1. pousser:

shove over! inf

2. pousser (entraîner):

1. pousser:

III.se pousser GLAG povr

IV.pousser [puse]

pousse-pousse, poussepousse <pl pousse-pousse, poussepousses> [puspus] SAMOST m

1. pousser:

shove over! inf

2. pousser (entraîner):

1. pousser:

III.se pousser GLAG povr

IV.pousser [puse]

glej tudi ortie, bouchon, aile

ortie [ɔʀti] SAMOST ž

bouchon [buʃɔ̃] SAMOST m

aile [ɛl] SAMOST ž

pousse-café <pl pousse-café, pousse-cafés> [puskafe] SAMOST m

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRIS inf

cyclo-pousse, cyclopousse [siklopus] SAMOST m <pl cyclo-pousse>

Prevodi za pousse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pousse v slovarju PONS

Prevodi za pousse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pousse [pus] SAMOST ž

poussé(e) [puse] PRID

2. pousser (faire un effort pour accoucher, pour aller à la selle):

III.pousser [puse] GLAG povr se pousser

Prevodi za pousse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to egg sbon

pousse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文