leads v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za leads v slovarju angleščina»francoščina

leads v slovarju PONS

Prevodi za leads v slovarju angleščina»francoščina

leads Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文