exit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za exit v slovarju angleščina»francoščina

I.exit [Brit ˈɛksɪt, ˈɛɡzɪt, Am ˈɛɡzət, ˈɛksət] SAMOST (gen)

III.exit [Brit ˈɛksɪt, ˈɛɡzɪt, Am ˈɛɡzət, ˈɛksət] GLAG nepreh. (gen)

Individual translation pairs
discret/-ète

exit v slovarju PONS

Prevodi za exit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za exit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

exit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

exit iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za exit v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文