conversation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conversation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conversation [kɔ̃vɛʀsasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za conversation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

conversation v slovarju PONS

Prevodi za conversation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conversation [kɔ̃vɛʀsasjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za conversation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conversation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文