shop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shop v slovarju angleščina»francoščina

II.shop <part prés etc shopping, shopped> [Brit ʃɒp, Am ʃɑp] GLAG preh. Brit (inform on)

III.shop <part prés shopping; prét, part passé shopped> [Brit ʃɒp, Am ʃɑp] GLAG nepreh.

shop v slovarju PONS

Prevodi za shop v slovarju angleščina»francoščina

shop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文