chip v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chip v slovarju angleščina»francoščina

II.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] GLAG preh.

III.chip <part prés chipping; prét, part passé chipped> [Brit tʃɪp, Am tʃɪp] GLAG nepreh.

II.chip away GLAG [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip away [sth], chip [sth] away)

I.chip off GLAG [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip off)

II.chip off GLAG [Brit tʃɪp -, Am tʃɪp -] (chip off [sth], chip [sth] off)

chip v slovarju PONS

Prevodi za chip v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za chip v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chip Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文