montage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za montage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

montage [mɔ̃taʒ] SAMOST m

Prevodi za montage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

montage v slovarju PONS

Prevodi za montage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

montage [mɔ̃taʒ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za montage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

montage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

montage iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za montage v slovarju francoščina»angleščina

kit de montage pour moteur

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文