scratch v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za scratch v slovarju angleščina»francoščina

I.scratch at GLAG [Brit skratʃ -, Am skrætʃ -] (scratch at [sth])

scratch v slovarju PONS

Prevodi za scratch v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za scratch v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

scratch Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文