blanc v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blanc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

II.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRIS

III.blanc SAMOST m

V.blancs SAMOST mpl

VI.blanche SAMOST ž

VII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

VIII.blanc (blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ]

glej tudi patte, neige, loup, crapaud, coudre, cheveu, aspirine

patte [pat] SAMOST ž

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

neige [nɛʒ] SAMOST ž

loup [lu] SAMOST m

crapaud [kʀapo] SAMOST m

III.coudre [kudʀ]

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] SAMOST m

II.cheveux SAMOST mpl

III.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

IV.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø]

aspirine® [aspiʀin] SAMOST ž

Blanc (Blanche) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] SAMOST m (ž)

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] SAMOST m

blanc-bec <pl blancs-becs> [blɑ̃bɛk] SAMOST m péj

double-blanc <pl doubles-blancs> [dubləblɑ̃] SAMOST m (aux dominos)

blanc-manger [blɑ̃mɑ̃ʒe] SAMOST m

blanc-seing <pl blancs-seings> [blɑ̃sɛ̃] SAMOST m

mont-blanc <pl monts-blancs> [mɔ̃blɑ̃] SAMOST m

black-blanc-beur [blakblɑ̃bœʀ] PRID inv inf

Prevodi za blanc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

blanc v slovarju PONS

Prevodi za blanc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] PRID

I.blanc [blɑ̃] SAMOST m

II.blanc [blɑ̃] PRIS

Blanc (he) [blɑ̃, blɑ̃ʃ] SAMOST m(ž)

fer-blanc <fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] SAMOST m

Prevodi za blanc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

blanc Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文