beneath v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za beneath v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.beneath [Brit bɪˈniːθ, Am bəˈniθ] PREDLOG When used as a preposition (= under), beneath is translated by au-dessous de: beneath his feet = au-dessous de ses pieds. When used as an adverb, beneath is translated by en dessous: the trees beneath = les arbres en dessous. For particular and figurative usages see below.

glej tudi dignity

Individual translation pairs

Prevodi za beneath v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beneath v slovarju PONS

Prevodi za beneath v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi below

Individual translation pairs

Prevodi za beneath v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beneath Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文