unknown v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za unknown v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.unknown [Brit ʌnˈnəʊn, Am ˌənˈnoʊn] SAMOST

II.unknown [Brit ʌnˈnəʊn, Am ˌənˈnoʊn] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za unknown v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

unknown v slovarju PONS

Prevodi za unknown v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za unknown v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

unknown Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文