Soldat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Soldat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

soldat (soldate) [sɔlda]

II.se solder GLAG povr

Prevodi za Soldat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Soldat v slovarju PONS

Prevodi za Soldat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Soldat [sɔlda] SAMOST m

soldat [sɔlda] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za Soldat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Soldat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文