nationale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nationale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.nation|al (nationale) <mpl nationaux> [nasjɔnal, o] PRID (tous contextes)

II.nationale SAMOST ž

III.nationaux SAMOST mpl

Fête nationale Info

Police nationale Info

Assemblée nationale Info

Gendarmerie nationale Info

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] SAMOST m

national-socialiste <pl nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist, nasjɔnosɔsjalist] PRID SAMOST mf

Musée national Info

Prevodi za nationale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nationale v slovarju PONS

Prevodi za nationale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Nationale [nasjɔnal] SAMOST f:

national(e) <-aux> [nasjɔnal, o] PRID

I.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] PRID

II.national-socialiste <nationaux-socialistes> [nasjɔnalsɔsjalist] SAMOST m, f

national-socialisme [nasjɔnalsɔsjalism] SAMOST m sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za nationale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nationale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

nationale iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za nationale v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文