section v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za section v slovarju angleščina»francoščina

I.section [Brit ˈsɛkʃ(ə)n, Am ˈsɛkʃ(ə)n] SAMOST

cross section [Brit ˈkrɒs ˌsɛkʃ(ə)n, Am ˈkrɑs ˌsɛkʃ(ə)n] SAMOST

I.section off GLAG [Brit ˈsɛkʃ(ə)n -, Am ˈsɛkʃ(ə)n -] (section off [sth], section [sth] off)

section v slovarju PONS

Prevodi za section v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za section v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

section Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

section iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文