brass v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brass v slovarju angleščina»francoščina

I.brass off GLAG [Brit brɑːs -, Am bræs -] inf Brit (brass [sb] off)

brass v slovarju PONS

Prevodi za brass v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za brass v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brass Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文