button v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za button v slovarju angleščina»francoščina

button → button up

glej tudi button up

I.button up GLAG [Brit ˈbʌt(ə)n -, Am ˈbətn -] (button [sth] up, button up [sth])

button v slovarju PONS

Prevodi za button v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za button v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

button Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文