monkey v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za monkey v slovarju angleščina»francoščina

monkey around GLAG [Brit ˈmʌŋki -, Am ˈməŋki -] inf

monkey v slovarju PONS

Prevodi za monkey v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za monkey v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monkey Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文