traite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za traite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.traite [tʀɛt] SAMOST ž

II.d'une traite PRIS

III.traite [tʀɛt]

traité [tʀɛte] SAMOST m

1. traiter (agir envers):

II.traiter de GLAG preh.

III.traiter [tʀɛte] GLAG nepreh. (négocier)

IV.se traiter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za traite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

traite v slovarju PONS

Prevodi za traite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

traite [tʀɛt] SAMOST ž

traité [tʀete] SAMOST m

traire [tʀɛʀ] GLAG preh. irr, défec

III.traiter [tʀete] GLAG povr (être réglé)

Prevodi za traite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

traite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文