Police v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Police v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

police [pɔlis] SAMOST ž

Fraze:

glej tudi Police nationale

policer [pɔlise] GLAG preh. liter

Police nationale Info

Prevodi za Police v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Police v slovarju PONS

Prevodi za Police v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

police1 [pɔlis] SAMOST ž

police2 [pɔlis] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za Police v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Police Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Police iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文