Old v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Old v slovarju angleščina»francoščina

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] SAMOST The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

2. old (of a particular age):

I.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] SAMOST Am

II.old-fashioned [Brit əʊldˈfaʃ(ə)nd, Am ˌoʊldˈfæʃənd] PRID

Old v slovarju PONS

Prevodi za Old v slovarju angleščina»francoščina

II.old [əʊld, Am oʊld] SAMOST (elderly people)

Old Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文