établie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za établie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'établir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za établie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

établie v slovarju PONS

Prevodi za établie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

établi(e) [etabli] PRID

II.établir [etabliʀ] GLAG povr s'établir

Prevodi za établie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

établie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文