vis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vis <pl vis> [vis] SAMOST ž

I.vis-à-vis <pl vis-à-vis> [vizavi] SAMOST m

II.vis-à-vis de PREDLOG

1. voir (percevoir par les yeux):

que vois-je! liter

2. voir (être spectateur, témoin de):

to go to see a film Brit

5. voir (comprendre, déceler):

I see

6. voir (constater, découvrir):

II.voir à GLAG preh.

IV.se voir GLAG povr

V.voir [vwaʀ]

on t'a vu venir inf!
get lost! inf

glej tudi mûr, chandelle

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRID

II.mûre SAMOST ž

III.mûr (mûre,mure) [myʀ]

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

4. vivre (survivre):

III.se vivre GLAG povr

IV.vivres SAMOST mpl

V.vivre [vivʀ]

mieux-vivre <pl mieux-vivre> [mjøvivʀ] SAMOST m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] SAMOST m

vivre-ensemble <pl vivre-ensemble> [vivʀãsãbl] SAMOST m

reste-à-vivre <pl reste-à-vivre> [ʀɛstavivʀ] SAMOST m

Prevodi za vis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vis v slovarju PONS

Prevodi za vis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vis1 [vis] SAMOST ž

vis2 [vi] GLAG

vis indic prés de vivre

glej tudi vivre

III.vivre [vivʀ] irr SAMOST mpl

vis3 [vi] GLAG

vis passé simple de voir

glej tudi voir

I.vis-à-vis [vizavi] PREDLOG

II.vis-à-vis [vizavi] PRIS

III.vis-à-vis [vizavi] SAMOST m inv

III.vivre [vivʀ] irr SAMOST mpl

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] SAMOST m inv

Prevodi za vis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vis iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

vis iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文