north v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za north v slovarju angleščina»francoščina

I.north [Brit nɔːθ, Am nɔrθ] SAMOST (compass direction)

I.north-easterly [Brit nɔːθˈiːst(ə)li, Am ˌnɔrθˈistərli] SAMOST

II.north-easterly [Brit nɔːθˈiːst(ə)li, Am ˌnɔrθˈistərli] PRID

north-eastern [Brit nɔːθˈiːst(ə)n, Am ˌnɔrθˈistərn] PRID

north-western [Brit nɔːθˈwɛst(ə)n, Am ˌnɔrθˈwɛstərn] PRID

I.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] SAMOST

II.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRID

III.north-east [Brit nɔːθˈiːst, Am ˌnɔrθˈist, ˌnɔrˈist] PRIS

I.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] SAMOST

II.north-westerly [Brit nɔːθˈwɛst(ə)li, Am ˌnɔrθˈwɛstərli] PRID

I.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] SAMOST

II.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRID

III.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRIS

north v slovarju PONS

Prevodi za north v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi north

glej tudi north

north Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

north iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za north v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文