angleško » nemški

I . old [əʊld, Am oʊld] PRID

6. old attr, inv fam (expression of affection):

old
[gute(r)] alte(r) ZRN

7. old attr, inv pej fam:

geiler alter Bock pej vulg

II . old [əʊld, Am oʊld] SAMOST

1. old (elderly people):

2. old liter (in past times):

to know sb of old esp Brit

cen·tu·ries-old [ˈsenʃərizəʊld, Am -oʊld] PRID inv

Old Bai·ley [əʊldˈbeɪli:] SAMOST no pl

Old ˈBill SAMOST no pl, + sing/pl vb Brit fam

die Bullen pl pej fam
die Polente ZRN sl
die Schmier CH pej sl
die Ki[e]berei A pej sl

old ˈboy SAMOST

1. old boy esp Brit fam (old man):

Alte(r)

2. old boy esp Brit dated fam (old friend):

alter Junge ZRN fam

3. old boy Aus, Brit (former pupil):

ˈold coun·try SAMOST no pl also hum

old ˈdear SAMOST

1. old dear (patronizing address):

2. old dear (affectionate address):

Liebes kein art

old eˈcono·my SAMOST

Old ˈEng·lish SAMOST no pl LING

old ˈflame SAMOST fam

old ˈgirl SAMOST

1. old girl (old woman):

2. old girl esp Brit fam (patronizing address):

altes Mädchen ZRN fam

3. old girl esp Brit fam (affectionate address):

Schätzchen nt fam

4. old girl Aus, Brit (former pupil):

Old ˈGlo·ry SAMOST no pl Am

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文