father v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za father v slovarju angleščina»francoščina

I.father [Brit ˈfɑːðə, Am ˈfɑðər] SAMOST

father v slovarju PONS

Prevodi za father v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

father-in-law <fathers-in-law [or father-in-laws]> SAMOST

Prevodi za father v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

father Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文