modèle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za modèle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.modèle [mɔdɛl] PRID

II.modèle [mɔdɛl] SAMOST m

III.modèle [mɔdɛl]

glej tudi modeler

II.se modeler GLAG povr

Prevodi za modèle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
role model PSYCH
model MAT, INFOR
sitter ART, PHOT

modèle v slovarju PONS

Prevodi za modèle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.modèle [mɔdɛl] SAMOST m

II.modèle [mɔdɛl] PRID (exemplaire)

modelé [mɔd(ə)le] SAMOST m

Prevodi za modèle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

modèle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

modèle iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文