registered v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za registered v slovarju angleščina»francoščina

registered [Brit ˈrɛdʒɪstəd, Am ˈrɛdʒəstərd] PRID

I.register [Brit ˈrɛdʒɪstə, Am ˈrɛdʒəstər] SAMOST

registered v slovarju PONS

Prevodi za registered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. register Am (for money) → till

glej tudi till3, till2, till1

Prevodi za registered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

registered Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

registered iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文