declare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za declare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za declare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
déclarer la guerre à qn/qc lit, fig

declare v slovarju PONS

Prevodi za declare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za declare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

declare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文