missing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za missing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi near miss, mile

III.miss out GLAG [Brit mɪs -, Am mɪs -] inf (miss out [sb/sth], miss [sb/ sth] out)

Prevodi za missing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

missing v slovarju PONS

Prevodi za missing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za missing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

missing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文