protest v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za protest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.protest SAMOST [Brit ˈprəʊtɛst, Am ˈproʊˌtɛst]

III.protest GLAG nepreh. [Brit prəˈtɛst, Am prəˈtɛst, proʊˈtɛst]

Individual translation pairs

Prevodi za protest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
protest épith
protest épith

protest v slovarju PONS

Prevodi za protest v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za protest v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

protest Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文