plainte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plainte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plainte [plɛ̃t] SAMOST ž

II.se plaindre GLAG povr

1. plaindre:

to whinge péj
Individual translation pairs

Prevodi za plainte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
kvetch inf

plainte v slovarju PONS

Prevodi za plainte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plainte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plainte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文