followed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za followed v slovarju angleščina»francoščina

I.follow about GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -], follow around GLAG (follow [sb] around)

I.follow up GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sth], follow [sth] up)

II.follow up GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow up [sb], follow [sb] up) (maintain contact with)

II.follow through GLAG [Brit ˈfɒləʊ -, Am ˈfɑloʊ -] (follow through [sth], follow [sth] through)

I.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] SAMOST

II.follow-up [Brit ˈfɒləʊʌp, Am ˈfɑloʊ ˌəp] PRID attr

followed v slovarju PONS

Prevodi za followed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za followed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

followed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文