reasoning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reasoning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reasoning [Brit ˈriːz(ə)nɪŋ, Am ˈriz(ə)nɪŋ] SAMOST

I.reason [Brit ˈriːz(ə)n, Am ˈrizən] SAMOST

1. reason (cause):

2. reason (explanation):

3. reason (grounds):

I.reason out GLAG [Brit ˈriːz(ə)n -, Am ˈrizən -] (reason out [sth], reason [sth] out)

Individual translation pairs

Prevodi za reasoning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

reasoning v slovarju PONS

Prevodi za reasoning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. reason (ground):

Individual translation pairs

Prevodi za reasoning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reasoning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文