ajouter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ajouter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.ajouter à GLAG preh.

III.s'ajouter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za ajouter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ajouter v slovarju PONS

Prevodi za ajouter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ajouter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ajouter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ajouter 3 à 4
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文