care v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za care v slovarju angleščina»francoščina

1. care (attention):

2. care (looking after):

1. care (feel concerned):

I.care for GLAG [Brit kɛː -, Am kɛr -] (care for [sb/sth])

care v slovarju PONS

Prevodi za care v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. care (looking after):

1. care (be concerned):

Individual translation pairs

Prevodi za care v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

care Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

care iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文