condition v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za condition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.condition [Brit kənˈdɪʃ(ə)n, Am kənˈdɪʃ(ə)n] SAMOST

1. condition (stipulation):

à condition que
Individual translation pairs
piteux/-euse

Prevodi za condition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

condition v slovarju PONS

Prevodi za condition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za condition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

condition Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

se mettre en condition pour qc SPORT, PSYCH

condition iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za condition v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文