sick v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sick v slovarju angleščina»francoščina

travel-sick [Brit ˈtrav(ə)lsɪk, Am ˈtrævəlsɪk] PRID

I.sick up GLAG [Brit sɪk -, Am sɪk -] inf Brit (sick up [sth], sick [sth] up inf)

sick v slovarju PONS

Prevodi za sick v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sick v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sick Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文