nerves v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nerves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

nerve npl:

Prevodi za nerves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nerves v slovarju PONS

Prevodi za nerves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za nerves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

nerves Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文