retrouver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retrouver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se retrouver GLAG povr

2. retrouver (être):

III.retrouver [ʀ(ə)tʀuve]

Individual translation pairs

Prevodi za retrouver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retrouver v slovarju PONS

Prevodi za retrouver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za retrouver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retrouver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文