circonstance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za circonstance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.circonstance [siʀkɔ̃stɑ̃s] SAMOST ž

II.de circonstance PRID

III.circonstance [siʀkɔ̃stɑ̃s]

Individual translation pairs

Prevodi za circonstance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

circonstance v slovarju PONS

Prevodi za circonstance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

circonstance [siʀkɔ̃stɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za circonstance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

circonstance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文