éclat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za éclat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

éclat [ekla] SAMOST m

pare-éclats, pare-éclat <pl pare-éclats> [paʀekla] SAMOST m MILIT

Prevodi za éclat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

éclat v slovarju PONS

Prevodi za éclat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za éclat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

éclat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文