understand v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za understand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] GLAG preh.

II.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za understand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

understand v slovarju PONS

Prevodi za understand v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za understand v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

understand Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文